رئیس سازمان بورس اعلام كرد:

مصوبه جدید هیئت مدیره سازمان بورس

مصوبه جدید هیئت مدیره سازمان بورس هیئت مدیره سازمان بورس مصوبه جدیدی در خصوص افزایش استقلال مالی شركت های بورسی را به تصویب رساند.به گزارش پول من به نقل از بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت اجرای بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، در جهت حفظ و پشتیبانی از سرمایه مدیریتی سالم بازار سرمایه، پیش از این، اصول و هنجارهای رفتاری مدیران ناشران غیر نهاد مالی و مدیران نهادهای مالی را تدوین و تصویب کرده، تصریح کرد: در جهت حمایت هر چه بیشتر از بالاترین مقام اجرایی مالی اشخاص تحت نظارت و اجبار اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص تحت نظارت سازمان به تضمین تقویت استقلال و پشتیبانی از آنها، اصول مذکور مورد بازبینی قرار گرفت و موادی به آن الحاق شد.
حسن قالیباف اصل، افزود: همچون اهداف اصلی تدوین سند اصول و هنجارهای رفتاری، تحکیم استقلال و هویت بخشی به نقش بالاترین مقام مالی است، تا مقام مذکور بتواند به دور از نظرات تحمیلی مدیران شرکت با رعایت استانداردهای حرفه ای و مقررات مربوط به فعالیت بپردازد.
وی ابراز امیدواری کرد که رعایت این هنجارها از وقوع جرایم و تخلفات پیشگیری کرده و حقوق سرمایه گذاران را بیشتر از پیش تضمین کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در صورت عدم استقلال مقام مذکور و تعریف آن تنها در چارت اداری شرکت، صدمات بسیاری به تهیه و تنظیم صورت های مالی وارد شده و در صورت وقوع تعارض منافع بین مدیران شرکت و سهامداران، این بالاترین مقام مالی شرکت است که بعنوان یکی از مسؤلان تهیه و تنظیم صورت های مالی می تواند با استقلال خود و احساس امنیت شغلی، امنیت سهامداران را تضمین کند.
وی افزود: با بررسی خیلی از پرونده های تخلفاتی که پیش از این در مراجع رسیدگی طرح و مورد بررسی قرار گرفته مشاهده می شود که مدیران سوءنیت نداشته، اما، به سبب عدم آشنایی کافی به مقررات و مسئولیت های مترتب بر آن، عدم رعایت تشریفات و آئین تصمیم گیری یا به جهت عدم تعامل مؤثر با شرکت، مقام ناظر بازار و یا ذی نفعان، در نهایت در کنار اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، محکوم شده اند.
سخنگوی سازمان بورس تصریح کرد: ازاین رو رعایت این اصول که بر مبنای رویه ها و استانداردهای حاکم بر بازارهای مالی و تجارب رسیدگی های انجام شده در پرونده های تخلفاتی و جرایم بازار سرمایه تنظیم شده، از یک سو باعث شفافیت بیشتر عملکرد مدیران شده و از طرفی باعث می شود که در رسیدگی های سازمان از اقدامات صحیح مدیران صیانت به عمل آید.
دکتر قالیباف با اشاره به اینکه سند مذکور مشتمل بر هنجارها و کدهای رفتاری است، خاطرنشان کرد: این سند، با لحاظ کردن چالش ها و ابهامات پیش روی بالاترین مقام مالی شرکت ها، بهره گیری از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی و نظرات و تجارب کارشناسان ذیصلاح و مدیران و معاونان مالی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، به بیان استانداردهای حرفه ای و رفتاری در جهت ارتقا عملکرد این اشخاص و حفظ استقلال و هویت آنان می پردازد.
وی تصریح کرد: در تدوین این سند که با محوریت اداره پیشگیری و ارتقا سلامت بازار سرمایه تهیه شده، علاوه بر استفاده از آرا نخبگان مالی کشور، از نتایج استقرا و مطالعه در پرونده های تخلفاتی و قضائی در رابطه با این سازمان استفاده و با دعوت از نهادهای حرفه ای متولی مربوطه همچون جامعه حسابداران رسمی و انجمن های حرفه ای مربوطه و تشکیل جلسات مختلف و همینطور انجام مکاتبات مختلف کوشش شده تا نظرات متخصصان جمع آوری شده تا سندی متقن، قابل اجرا و مفید برای انطباق با واقعیت های جاری حرفه ای مدیران مالی تهیه شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: اصول و هنجارهای مذکور جایگزینی برای سایر تکالیف قانونی مدیران نیست و مدیران در قوانین و مقررات جاری کشور تکالیف و مسئولیت های معین و گوناگونی دارند که به جای خود باید رعایت شوند. در ضمن سند مذکور بهبود بخشیدن امور آموزشی این اشخاص را هم مدنظر قرار داده است.
بر اساس این گزارش، مفاد هنجارها و اصول مذکور در ۲۰ اصل به قرار زیر است:
۱- بالاترین مقام اجرایی مالی، می بایست زمانی قبول سمت نماید که واجد دانش، تخصص، توانمندی و تجربه کافی در این عرصه همچون توانایی در تنظیم و تحلیل گزارشات و صورت های مالی بوده و از مفاد استانداردهای حسابداری و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی، بیمه و بازار سرمایه بخصوص قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در جهت تسهیل سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی، دستورالعمل نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی، دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سایر مقررات و دستورالعمل های مربوطه، اطلاع کافی داشته باشد.
۲- ضروریست بالاترین مقام اجرایی مالی، نسبت به ارتقا دانش و مهارت حرفه ای خود از راه مطالعه و گذراندن دوره های آموزشی معتبر، و به روز رسانی اطلاعات خود در مورد آخرین قوانین، مقررات و استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی اقدام نماید.
۳- اسناد، مدارک و مستندات مربوط به رویدادها باید نگهداری و در سیستم حسابداری و دفاتر قانونی ثبت و ضبط گردد، به صورتی که همواره از کامل بودن، وجود، ارزش و صحت محاسبات ریاضی کلیه مستندات و سیستم ها و اسناد حسابداری اطمینان حاصل شود. برای این کار، باید ترتیبی اتخاذ شود که در مواعد زمانی مقرر وفق قوانین و مقررات (از جمله قانون تجارت و آیین نامه تحریر دفاتر)، مطالبات، بدهی ها، خرید، فروش، واریزی ها و برداشت های نقدی و غیرنقدی و سایر معاملات و داد و ستدهای مستلزم ثبت، طبق استانداردهای حسابداری در دفاتر و سیستم حسابداری ثبت گردد.
۴- بالاترین مقام اجرایی مالی آگاه است که کلیه صورت ها و اسناد مالی، گزارشات و سایر اسناد باید مطابق مقررات، استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می شود، تهیه و در مواعد مقرر حسب مورد افشا و یا به سازمان ارسال گردد.
۵- بالاترین مقام اجرایی مالی، باید از ثبت و نگهداری کلیه اسناد و مکاتبات در رابطه با حیطه وظایف خود اطمینان حاصل نماید، به صورتی که در صورت درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار و یا در زمان بازرسی، امکان عرضه فوری یا بموقع آن وجود داشته باشد.
۶- عرضه یا تصدیق اطلاعات خلاف واقع، عرضه مستندات جعلی به سازمان یا بورس مربوطه و استفاده از اطلاعات، اسناد و مدارک جعلی در تهیه گزارشات مبحث قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مستلزم تحمل مجازات های قانونی می باشد.
۷- افشا و انتشار اطلاعات نهانی در غیر از موارد مقرر، انجام معاملات اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، استفاده از اطلاعات مذکور پیش از انتشار عمومی به ضرر دیگران یا به نفع خود شخص یا به نفع اشخاصی که شخص به هر عنوان از جانب آنها نمایندگی دارد، واجد جنبه مجرمانه و مستوجب مجازات است. چنانچه بالاترین مقام اجرایی مالی، به کارکنان واحد مالی یا هر شخص دیگری اجازه دسترسی به اطلاعات نهانی را دهد، مشخصات اشخاص مزبور هم باید در لیست دارندگان اطلاعات نهانی قرار داده شوند.
۸- در صورت حصول ظن قوی به تخلف یا سو جریان، ضروریست مراتب بلافاصله کتباً و یا به طرق قابل اثبات مطابق قوانین و مقررات، به مدیران شخص حقوقی و سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش گردد.
۹- بالاترین مقام اجرایی مالی آگاه است که چنانچه به سبب وجود مشکلات فنی در سامانه ها از قبیل ابطال توکن و …، ارسال اطلاعات و مدارک به سازمان با مانع مواجه گردد، باید علاوه بر مستند سازی، مراتب فوراً به سازمان اعلام گردد.
۱۰- تفویض اختیارات از جانب بالاترین مقام اجرایی مالی به دیگری، رافع مسئولیت ایشان نبوده و نامبرده در صورت تفویض وظایف و اختیارات به سایرین، وظیفه نظارت بر انجام امور را هم بر عهده دارد.
۱۱- کلیه نظرات و تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت مکتوب اعلام می گردد و استعلام شفاهی قابل استناد نیست.
۱۲- در انجام وظایف افشا اطلاعات، رعایت قوانین و مقررات، به منزله رعایت مصالح سهامداران بوده و نقض مقررات با ادعای اقدام در جهت رعایت صرفه و صلاح سهامداران رافع مسئولیت نیست.
۱۳- چنانچه در تهیه اطلاعات شرکت جهت افشا از برآورد و یا قضاوت استفاده شده باشد، تصریح به مفروضات معقول در گزارش ضروری می باشد.
۱۴- بالاترین مقام اجرایی مالی نباید در کار و دامنه رسیدگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی، محدودیت ایجاد نمایند.
۱۵- ارسال اطلاعات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، باید به صورت کامل و به نحوی صورت گیرد که از جانب ایشان اعاده نگردد. همچنین، اطلاعات باید در زمانی ارسال شود که حسابرس مستقل و بازرس قانونی در عمل فرصت کافی، مطابق مقررات، جهت بررسی و اظهارنظر را داشته باشد. مستندات مربوط به تبادل اطلاعات ناشر با حسابرس باید به نحوی مستندسازی گردد که میزان تأخیر هر یک از اشخاص قابل تشخیص باشد.
۱۶- بالاترین مقام اجرایی مالی با علم به اینکه احراز تخلفات و صدور آرا انضباطی مقید به وجود سو نیت نیست و همینطور رسیدگی به تخلفات انضباطی و اجرای احکام صادره، نافی پیگیری کیفری در مورد اقدامات مجرمانه ارتکابی اشخاص در مراجع قضائی نخواهد بود، قبول مسئولیت می نماید.
۱۷- بالاترین مقام اجرایی مالی با علم به اینکه با پذیرش سمت، مسئولیت انجام وظایف محوله وفق قوانین و مقررات را بر عهده دارد، قبول مسئولیت می نماید.
۱۸- بالاترین مقام اجرایی مالی آگاه است که در اطلاعات تهیه شده و مورد تأیید و تصدیق که مقرر است حسب مورد افشا یا به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد، خود و دیگر اشخاص مؤثر در تهیه و عرضه اطلاعات مسئولیت دارند.
۱۹- در فرض عدم اعمال ملاحظات و نظرات بالاترین مقام اجرایی مالی در تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشات، و در بررسی و اظهارنظر یا تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور و امثال آن جهت عرضه به سازمان، مراتب باید توسط نامبرده مستندی سازی گردد.
۲۰- اصول و هنجارهای مندرج در این مصوبه صرفا در مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع رسیدگی کننده آن قابلیت استناد دارد و به منزله کفایت از انجام تکالیف قانونی نیست و همچنان بالاترین مقام اجرایی مالی اشخاص تحت نظارت مکلف به انجام سایر تکالیف تعیین شده در قوانین و مقررات هستند.
همچنین اصول و هنجارهای الحاق شده به اصول و هنجارهای رفتاری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی به قرار زیر تعیین و تصویب شد:
۱. مدیران موظفند شخصی را بعنوان بالاترین مقام اجرایی مالی منصوب نمایند که واجد دانش، تخصص، توانایی و تجربه کافی در این عرصه همچون توانایی در تنظیم، ادراک و تحلیل گزارشات و صورت های مالی بوده و ضمن پایبندی به الزامات اخلاق حرفه ای، از استانداردهای حسابداری، مفاد قوانین مالیاتی و بیمه و همینطور قوانین و مقررات بازار سرمایه بخصوص قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در جهت تسهیل سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی، دستورالعمل نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی و سایر مقررات و دستورالعمل های مربوطه، آگاه باشد.
۲. مدیران باید «هنجارها و اصول رفتاری بالاترین مقام اجرایی مالی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار» را به اشخاص مذکور ابلاغ و فرم تکمیل شده گواهی ابلاغ را از راه سامانه کدال به سازمان ارسال نموده و و نظارت کافی را بر اجرای مفاد آن معمول دارند.
۳. مدیران باید پیش از هر گونه اتخاذ تصمیم در مورد گزارشات، مستندات و اطلاعات مالی، نظر بالاترین مقام اجرایی مالی را دریافت نمایند.
۴. در مواردی که وفق مقررات استفاده از خدمات حسابرس مستقل و یا بازرس قانونی پس از آخر سال مالی، الزامی باشد، مدیران باید اقدامات قانونی همچون برگزاری مجمع عمومی عادی را به عمل آورند.


منبع:

1399/05/25
21:46:37
5.0 / 5
2295
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما