كورش پرویزیان مطرح كرد؛

اصلاح قوانین بانكی در دولت دوازدهم

اصلاح قوانین بانكی در دولت دوازدهم به گزارش پول من رئیس كانون بانك ها و موسسات اعتباری اعلام نمود شبكه بانكی كشور، خصوصا بانك های خصوصی انتظار دارند با شروع به كار دولت دوازدهم، شرایط جهت اصلاح قوانین حاكم بر بازار پول و بانكداری فراهم گردد.به گزارش پول من به نقل از مهر، دكتر كورش پرویزیان در مراسم افتتاح نخستین المپیاد بانكی كه روز چهارشنبه یازدهم مردادماه سال ۱۳۹۶ با مشاركت دانشگاه امیركبیر، بانك های خصوصی و شركت تابان خرد آغاز به كار كرد، ضمن بیان مطلب فوق اظهاركرد: ارتباط بانك ها با دانشگاه ها موجبات مشاركت بانك های خصوصی و دانشگاه امیركبیر در برگزاری المپیاد بانكی را فراهم كرده و انتظار داریم باهمكاری سیستم بانكی و دانشگاه ها توسعه خدمات نوین بانكی و رشد فناوری ها و بهبود رفاه و رضایت مردم و مشتریان بانك ها را شاهد باشیم.انتظار بانك های خصوصی از دولت دوازدهم
وی با تاكید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانكی در دولت دوازدهم افزود: در سال های آینده شبكه بانكی انتظار دارد كه برنامه های حمایت دولت و مجلس از بانك های خصوصی، از طریق حذف نظارت های موازی، اصلاح قوانین و مقررات، اجرای قوانین بر زمین مانده و اجرا نشده، حذف قوانین زیان آور و دست و پاگیر، حذف قوانین غیر منطقی و برخلاف عرف بانكداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده و اصلاح برنامه ششم منجر به تقویت نظام پرداخت بین المللی و جایگاه بانك های ایران در داخل و خارج شود. همچنین كاركنان بانك ها از فضای رسانه ای كشور انتظار دارند كه با حفظ احترام همكاران بانكی، انگیزه همكاران در بهبود شرایط بانكداری كشور تقویت شود.
رئیس كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: با شروع به كار دولت دوازدهم، بانك های كشور و مردم، مشتریان، سهامداران و ذی نفعان بانك ها انتظار دارند كه تغییر و تحول مثبت و راهگشایی را در بازار پول و بانكداری كشور در جهت تقویت اقتصاد ملی، مقاوم سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید شاهد باشند.
وی همچنین تاكید كرد: ابهام زدایی از سیاست های عمومی اقتصاد كشور و به ویژه سیاست های پولی و مالی، اصلاح ساختار كارمزد خدمات بانك های كشور و افزایش درآمد بانك ها از محل كارمزدها بخشی از انتظارات نظام بانكی در دولت دوازدهم است كه با اصلاح قوانین موجود و اجرای بخش عمده ای از مقررات بر زمین مانده مصوب مجلس و دولت، قابل تحقق است.
تقویت نظام پرداخت در داخل و خارج
پرویزیان تصریح كرد: همچنین تجدید نظر در سیاست های نظام پرداخت الكترونیك و مناسبات بانك ها برای بهبود حضور بانك های كشور در نظام بین المللی پرداخت ها و اتصال شبكه بانكی كشور به شبكه پرداخت بین المللی، حمایت از صنعت پرداخت در داخل و خارج كشور، و همچنین بهبود اعتبارات بین بانكی و نظام سندیكایی... بخش دیگری از انتظارات شبكه بانكی است كه در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جایگاه بانك های كشور در جهان و ارائه خدمات نوین مالی را ارتقا خواهد داد.
وی در ادامه خاطرنشان كرد: دولت در جهت بهبود زیرساخت های ارتباطی، موبایلی و اطلاع رسانی و شبكه های اینترنت كشور، می تواند ضمن حمایت جدی از ثبات مقررات مربوط به اداره امور بانكی، به بهبود عملكرد و جایگاه بانك های كشور كمك كرده و با جلوگیری از ایجاد شوك و نوسان در رفتار با نظام بانكداری خصوصی، به حذف نظارت های اضافی و موازی كه باعث اختلال در ارتباطات بانكی می شود، اقدام كند.

اصلاح قوانین با مشاركت دولت و مجلس
رئیس كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی همچنین یادآور شد: شبكه بانكی كشور باید در جهت عرف و استانداردهای بین المللی و نظام های مالی و بانكی و پولی حركت كند و همان طور كه مقام معظم رهبری نیز تاكید كرده اند بانك ها باید از برنامه های دولت حمایت كنند. ما تكلیف داریم كه در حمایت از برنامه های دولت و مقاوم سازی اقتصاد و حمایت از واحدهای اقتصادی حركت كنیم اما در مقابل نیز انتظار داریم كه با اصلاح مقررات و قوانین موجود، شرایط بهتری برای حمایت از بانك ها و حمایت از تولید و اشتغال فراهم شود و دولت و مجلس می توانند گام های اساسی و راهگشا در این مسیر بردارند تا ضمن اصلاح ساختار بانك ها، رشد تسهیلات دهی، تقویت درآمد بانك ها از محل كارمزد و سایرخدمات و بهبود توان مالی آنها را شاهد بوده و بانك ها نیز بتوانند اقدامات مورد انتظار فعالان اقتصادی را انجام دهند.
وی افزود: با توجه به جایگاه بین المللی ایران در منطقه و تجارت جهانی، ارتباط تنگاتنگی بین محیط اقتصاد كلان، صنعت و بانكداری خصوصی وجود دارد و براین اساس انتظار داریم كه مجلس و دولت در جهت حمایت از بانك های كشور، مقررات نامناسب موجود در برنامه های پنج ساله و بودجه های سالیانه را حذف كنند.
پرویزیان با اشاره به انتظارات بانك ها از دولت برای اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر بانكداری و سیاست های پولی كشور تاكید كرد: دولت در جهت مقاوم سازی اقتصاد و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، باید زمینه توانمندسازی كسب وكارهای بانكی را فراهم كند تا بانك های خصوصی در كنار بانك های دولتی بتوانند خدمات رسانی بهتر و بیشتری به مردم داشته باشند.
اجرای قوانین بر زمین مانده واجرا نشده و حذف قوانین زیان آور و دست و پاگیر
وی با اشاره به قوانین و مقرراتی كه بر زمین مانده و اجرا نمی شود، خاطرنشان كرد: موادی از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وجود دارد كه اجرای آن به توان بانك ها در حمایت از تولید واشتغال كمك خواهد كرد اما به دلایل مختلف هنوز اجرایی نشده و انتظار داریم كه این قوانین اجرایی شود تا به توانمند شدن بانك ها كمك كنیم.
رئیس كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اصلاح نظام پولی و بانكی كشور گفت: این ماده بعد از ۴ سال از اجرای این قانون، هنوز بر زمین مانده و انتظار داریم كه این ماده اجرایی شود. همچنین مواد ۱۹ و ۲۰ و تعدادی دیگر از این مواد هنوز اجرایی نشده و شبكه بانكی برای حمایت از برنامه های دولت و توسعه و آبادانی كشور انتظار دارد كه قوانین و مقرراتی كه منجر به تقویت توان بانك ها می شود و منابع بیشتری برای حمایت از اقتصاد ملی فراهم می كند، اجرا شوند
وی یادآور شد: همچنین اصلاح برخی قوانین از جمله برنامه های پنج ساله و بودجه های سالیانه می تواند به بهبود فضای بانكی و بازار پول كشور كمك كند. در مقابل برخی مواد از جمله در برنامه ششم توسعه و بودجه های سالیانه وجود دارد كه برخلاف مسیر توان مندشدن بانك ها عمل می كند و باید حذف شوند.
پرویزیان با تاكید بر این موضوع كه قوانین و مقررات در مجموع باید در جهت حفظ تولید و اشتغال، كمك به بانك ها در جهت حمایت از تولید ملی باشد، افزود: برخی مواد عملا توان بانك ها را تضعیف كرده و مانع حمایت بانك ها از تولید و اقتصاد ملی می شود. همچنین سایر مقرراتی كه منجر به تضعیف بانك ها و نظام پولی و مالی كشور می شوند، حذف و اصلاح شوند. دولت و مجلس با رفع محدودیت های قانونی و اصلاح قوانین دست و پاگیر و مخل كسب وكار بانكی می توانند شبكه بانكی را در خدمت به اقتصاد ملی و مردم یاری دهند.
اصلاح برنامه ششم
وی با اشاره به موادی در برنامه ششم كه باعث تضعیف بانك ها و نظام پولی و بانكی كشور می شود، گفت: در برنامه ششم توسعه در یكی از بندهای این برنامه، به این نكته عجیب اشاره شده كه بانك ها سالانه ۱۰ درصد از سود اسپرید خود را كاهش دهند. درحالیكه در هیچ كدام از اقتصادها و بانكداری جهان و در هیچ تجربه بشری، چنین انتظاری مطرح نشده و نمی توان انتظار كاهش ۱۰ درصدی سود سالانه بانك ها یا موسسات مالی را انتظار داشت.
رئیس كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی اضافه كرد: براین اساس از آنجا كه طرح این گونه مقررات و مطرح كردن آنها شرایط را سخت تر كرده و بانك ها را تحت فشار قرار می دهد و محیط كار را برای بانك ها پیچیده تر می كند، لذا انتظار داریم كه نمایندگان مجلس اینگونه مواد قانونی را حذف و اصلاح كنند تا با توانمند كردن بانك ها، آنها را برای حمایت از تولید واشتغال و مقاوم سازی اقتصاد و تامین نیازهای مالی مردم حمایت كنند.

انتظار كاركنان بانك ها از فضای رسانه ای
وی همچنین با طرح انتظارات بانك ها از فضای رسانه ای كشور برای حفظ حرمت كاركنان شبكه بانكی گفت: ما ادعا نمی كنیم كه تخلف در شبكه بانكی رخ نمی دهد و وقوع هر نوع تخلف و فساد بانكی و مالی را محكوم كرده و تلاش می كنیم این تخلفات به حداقل ممكن برسد و برای این منظور از هر نوع مقررات و شاخص های نظارتی و اعتبار سنجی استقبال می كنیم اما این درست نیست كه به خاطر خطا یا تخلف عده ای محدود، شبكه بانكی با موضوعات غلط و حاشیه سازی و دروغ پراكنی مورد افترا و تهمت و بی احترامی قرار گیرد.
پرویزیان افزود: انتظار داریم كاركنان بانك ها نیز مانند كاركنان سایر ادارات و خدمات دهندگان كشور، مورد احترام باشند و در جایگاه حرفه ای خود با انگیزه و دلگرمی و شور و شوق خدمت رسانی همراه باشند و برای این منظور، نباید با شایعه و جوسازی و بی احترامی در فضای رسانه ای، كاركنان و مدیران بانكی زیرسوال بروند. نباید یك مجموعه نیروهای توانمند و علاقه مند، خدمتگزار و با انگیزه و حرفه ای و مورد اعتماد و سالم را به خاطر تخلف عده ای اندك زیر سوال برد.
وی ادامه داد: شبكه بانكی كشور امن و قابل اطمینان و قابل اعتماد است و در طول تاریخ اقتصادی كشور، همواره كاركنان بانك ها رازدارترین و قابل اعتمادترین افراد سیستم اداری كشور شناخته شده اند و حفظ و تقویت اعتماد مردم به بانك ها به مراقبت های جدی و اساسی نیاز دارد. كاركنان بانك ها نیز با احساس دین به مردم و كشور، تلاش می كنند مانند سایر اقشار مردم در راه رشد و شكوفایی و اعتلای كشور حركت كنند. لذا زیبنده نیست كه مورد تهمت و افترا قرار گیرند. پرسنل بانك ها احساس تكلیف می كنند كه در مورد سیاست های كلی نظام و كشور مانند یك سرباز فداكار كار كنند اما انتظار دارند كه در فضای رسانه ای نیز مورد احترام باشند.
مشارت بانك های خصوصی در برگزاری المپیاد بانكی
رئیس كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی در مورد مشاركت بانك های خصوصی در برگزاری المپیاد بانكی گفت:كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی با برخورداری از منابع انسانی حرفه ای و مدیران آموزش متخصص بانك های خصوصی كشور، زمینه ساز برگزاری المپیاد بانكی كشور بوده تا در مراحل مختلف این المپیاد، با شناسایی استعدادها و توانایی های مختلف بانك ها و دانشگاه های كشور، زمینه جذب افراد توانمند و متخصص در بانك های كشور فراهم شود و با ارائه خدمات نوین بانكداری الكترونیك، فین تك ها، استارتاپ ها و... برنامه های متنوع و بیشتری را در آینده شاهد باشیم و خدمات بهتری به مردم ارائه شود و از قافله توسعه خدمات بانكداری نوین عقب نمانیم.
همكاری سیستم بانكی و دانشگاه ها درتوسعه خدمات نوین
وی افزود: مرزهای دانش در دانشگاه ها و بانك ها باز است و همكاری دانشگاه ها و بانك ها به ارائه خدمات بهتر، استارتاپ ها، فین تك ها، امنیت بهتر شبكه و رضایت و رفاه مردم، منجر می شود و بانك های خصوصی با سرمایه گذاری در بخش ایجاد پارك های علم و فناوری، فین تك ها، .... زمینه توسعه دانش و تخصص و فناوری و ایجاد رفاه و آرامش و امنیت و رضایت در بین مشتریان بانك ها را ایجاد كرده اند.
 

1396/05/15
00:05:19
5.0 / 5
6072
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما