روحانی در مجمع بانك مركزی:

مخالفت با دولت بی عقلی است، اعتماد مردم به بانكها بیشتر شده است

مخالفت با دولت بی عقلی است، اعتماد مردم به بانكها بیشتر شده است پول من: رئیس جمهور اظهار داشت: مخالفت با دولت بی عقلی است! مبارزه با دولت یعنی مبارزه با منافع ملی، مبارزه با منافع یك ملت، ضربه زدن به امید یك ملت و اعتماد مردم.به گزارش پول من به نقل از مهر، پنجاه و هفتمین مجمع بانك مركزی بامداد امروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور در ساختمان بانك مركزی شروع به كار كرد.
رئیس جمهور دراین نشست از رئیس كل بانك مركزی و مدیران این بانك درخواست نمود تا تورم را در سال ۹۷ همچنان تك رقمی نگه دارند و تصریح كرد: تورم در سال ۹۶ تك رقمی خواهد ماند.
روحانی ادامه داد: افرادی كه در بانك مركزی شاغل هستند می توانند برای آینده كشور برنامه ریزی كرده و تصمیم ساز و تصمیم گیر باشند؛ این در شرایطی است كه در چهار سال اخیر یعنی تا آخر دولت یازدهم مجموعه سیاست های اقتصادی دولت و اقدامات بانك مركزی، سیاست های موفقی بر اساس شاخص های اقتصادی بوده است.
وی خاطرنشان كرد: نخستین كار مهمی كه مسئولیت سنگینی را به دوش بانك مركزی قرار داده، آن بود كه با كمك سایر بانك ها و نظارت دقیق شفافیت را بر نظام بانكی حاكم كنند و كشور به یك هدف بزرگ در چهار سال اخیر دست یابد.
رئیس جمهور اظهار داشت: وقتی در آغاز دولت یازدهم صحبت از تورم تك رقمی می شد، بسیاری دولت را تمسخر می كردند و باور نداشتند كه بتوان تورم را تك رقمی كرد، این در شرایطی است كه تورم ۱۲ ماهه در آن زمان ۴۰ درصد، نقطه به نقطه ۴۵ درصد و تورم اقلام خوراكی ۵۰ درصد بود.
روحانی اضافه كرد: در آن شرایط قرار بر این بود كه گام به گام به سمت تورم تك رقمی حركت كرده و یكی از آرزوهای دولت را محقق نماییم كه البته تحقق آن كار ساده ای نبود، ضمن اینكه عده ای با این تصمیم مخالف بوده و معتقد بودند، خروج از ركود و رونق اقتصادی باید هدف اول قرار گیرد و سپس تورم كنترل شود.
وی تصریح كرد: تورم تك رقمی اكنون تحقق یافته و این یك آرزوی بلندمدت است كه تحقق آن ۲۶ سال به طول انجامید، این در شرایطی است كه امسال كه در هفته های پایانی سال به سر می بریم، تورم تك رقمی خواهد بود، پس دو سال پشت سر هم دارای تورم تك رقمی بوده ایم.
رئیس جمهور اظهار داشت: از بانك مركزی درخواست می كنم تا روند تورم تك رقمی را در سال ۹۷ و سال های پس از آن هم ادامه دهد، با اینكه ممكن است كار كمی سخت و سنگین باشد، ولی تعداد كشورهایی كه تورم دورقمی دارند به تعداد انگشتان دست است، پس باید شرایط ثبات اقتصادی را فراهم نماییم.
روحانی ادامه داد: یك عامل ثبات اقتصادی با شرایطی كه می تواند مردم را امیدوار كند، تورم تك رقمی است كه به نظر می رسد باید زمینه را برای اجرای آن فراهم نمود.
مخالفت با دولت بی عقلی است!
رئیس جمهور اظهار داشت: مخالفت با دولت بی عقلی است؛ مبارزه با دولت یعنی مبارزه با منافع ملی، مبارزه با منافع یك ملت، ضربه زدن به امید یك ملت و اعتماد مردم. این در شرایطی است كه بزرگترین اعتماد مردم باید در بخش اقتصادی به بانك مركزی و بانك ها باشد.
وی اضافه كرد: به نظر مردم این اعتماد مردم در چند سال اخیر نسبت به گذشته بیشتر شده است، چون هم نظارت بانك مركزی بیشتر شده و هم غده های سرطانی از شبكه بانكی خارج شده است و هم رابطه بانك مركزی با بانك ها بیشتر شده است؛ با هر معیاری حساب كنید، اعتماد به بانك مركزی بیشتر شده است.
روحانی خاطرنشان كرد: اگر در این مدت نمی توانستیم بر ركود فائق شویم، چون بانك در نهایت دارای رونق اقتصادی می باشد. اگر شرایط فعلی همانند ابتدای دولت، رشد ما منفی بود، اعتماد به بانك مركزی وجود نداشت. این در شرایطی است كه رشد اقتصادی ما در دنیا در سال ۹۵ در رتبه اول بود.
رئیس جمهور تصریح كرد: درست است كه نفت بخش بزرگی از آن بوده است، اشكالی ندارد؛ نفت هم كارِ سربازان جبهه تولید است. كاری كردیم كه در عرض پنج تا شش ماه نفت را به تولید سابق برگرداندیم. اینكه صادرات نفت خام در عرض چند ماه از یك میلیون بشكه به دو میلیون بشكه افزایش یابد، كار بزرگی است. نفت به خاطر مجاهدت و تلاش كاركنان وزارت نفت و در سایه مجاهدت دیپلمات های ما رشد كرد.
وی سه شاخص اصلی اقتصادی را تورم، رشد و اشتغال دانست و اظهار داشت: شاخص های دیگری همچون سرمایه گذاری هم دخیل هستند، اما در بخش اشتغال در طول سال های ۹۲ تاكنون، رقم افرادی كه در چهار سال قبل شاغل شده اند، از ۲۱.۳ میلیون نفر به ۲۳.۳ میلیون نفر شاغل افزایش یافته است؛ یعنی اشتغال خالص ما ۲ میلیون نفر بیشتر شده است. این به بدان معناست كه سالانه به صورت متوسط ۵۰۰ هزار شغل خالص تولید كردیم كه رقم بسیار بالایی است.
روحانی ادامه داد: ما در همه شاخص های اقتصادی قدم های خوبی برداشتیم؛ نقش بانك ها هم در صنعت، هم در كشاورزی، هم در خرید محصول كشاورزی و هم طرح های اشتغال بسیار نقش برجسته ای است. ما برای سال ۹۷ طرح های اشتغال خوبی داریم كه روز گذشته در شورای عالی اشتغال، این طرح ها را به تصویب رساندیم.
رئیس جمهور تصریح كرد: در بخش ساختمان، طرح هایی داریم كه اگر كاملاً اعمال شوند ۲۸۰ هزار اشتغال تولید می گردد كه عمدتاً در حوزه بازآفرینی شهری و محله ها است. ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسكونی در این طرح بزودی آغاز می گردد. در قدم اول، زمین مجانی را در اختیار توسعه گر می گذارید؛ شما وام مناسب را در اختیار توسعه گر قرار می دهید؛ بخش های دیگر كارهای زیربنایی و روبنایی از بودجه خودشان اختصاص می دهند. مردم آن محله وارد خانه های جدید می شوند و زندگی شان آرامش بیشتری می گیرد.
روحانی ادامه داد: با این طرح، ارزش پولی و مالی مردم افزایش می یابد. خانه فرسوده خراب می گردد و در عوض، آپارتمان جدید در اختیارشان قرار می گیرد. توسعه گر هم می آید ۵۰ درصد از آپارتمانش را به مردم می فروشد؛ ما هم تسهیلات ویژه ای با سود ۶ درصد به خانه اولی هایی كه می خواهند این خانه ها را بخرند، قرار می دهیم.
رئیس جمهور اظهار داشت: ضمن اینكه دولت همه تسهیلات فراهم می كند، خودش وارد ساخت و ساز نمی گردد. بانك ها در سایر طرح ها هم حضور خواهند داشت. نمی گردد درباره تولید و رشد اقتصادی صحبت نماییم اما پایه اساسی اش بانك ها نباشند.
نامهربانی با مدیران بانك ها زیاد شده است
روحانی خاطرنشان كرد: ناسپاسی ها و نامهربانی ها نسبت به مدیران بانك ها در یكی دو سال قبل، زیاد انجام شد كه اغلب آن ها نادرست بود و خدمات بانك ها فراموش شد؛ البته من نمی خواهم بگویم كه بانك ها نقص ندارند.
وی اظهار داشت: اگر كار بزرگ بانك ها نبود، رشد اقتصادی و اشتغال چگونه حاصل می شد؟ شرایط بانك های ما در كوشش برای تولید رابطه با بانك های خارجی و تولید ال سی حتما بهتر شده است اما هنوز مطلوب و كامل نیست.
رئیس جمهور تصریح كرد: اعتماد بانك های خارجی نسبت به بانك های ما باید بیشتر باشد. مساله سرمایه بانك ها، كفایت سرمایه، انضباط در بانك ها و ترازنامه شفاف یكی از این موارد است.
وی اظهار داشت: برای مبارزه با پولشویی، مبارزه با مسائل مالی تروریسم و اصلاحاتی كه در یكی از قوانین قبلی بود، سه لایحه به مجلس داده ایم. تصویب این لوایح به دیدگاه جهانی نسبت به بانك های داخلی و روند پولی و مالی در داخل كشور، كمك می نماید.
روحانی تصریح كرد: از بانك مركزی می خواهم نظارت خود بر همه بانك ها و موسسات را افزایش دهد و بانكها و موسسات هم باید با شفافیت كار كنند. اگر با شفافیت كار نماییم، به نفع ماست.
رئیس جمهور اظهار داشت: اگر كسی فكر كند كه عدم شفافیت به نفعش است، حتما منافعش كوتاه مدت است؛ در حالیكه نفع بلند ما در شفافیت است.
بانك مركزی ۲۰ هزار میلیارد تومان برای حل مشكل موسسات اعتباری درنظر گرفته است
روحانی خاطرنشان كرد: بانك های ما هم باید مدرن و هم اسلامی باشند، وگرنه بانك رفاقتی بانك خوبی نخواهد بود. یكی از مشكلات ما با دنیا این است كه بانكداری ما در سال های اخیر كمی عقب افتاده است. بانك های ما باید خودشان را سازگار و مدرن كنند و با قوانین و مقرراتی كه در بانك های دنیا وجود دارد خودشان را تطبیق دهند.
وی ادامه داد: اگر ما برخی قوانین و لوایح را تصویب نماییم، می توانیم حداقل یك قدم از آن لیست سیاه فاصله بگیریم. وضعیت ما در مورد ریسك شرایط بهتری شده و دو درجه پیشرفت داشته ایم، از ۷ به ۵ رسیده ایم و شما هر معیاری را كه در نظر بگیرید شرایط بانك های ما از روز گذشته بهتر شده است و اعتماد مردم نسبت به بانك ها بیشتر شده است و این در شرایطی است كه باید روابط بانك های ما با بانك های جهان بهتر و سهل تر شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینكه نمی توان بدون ارتباط با بانك های جهان روابط مناسب مالی در كشور داشته باشیم، اضافه كرد: اگر می خواهیم منابع مالی ارزان قیمت داشته باشیم و اگر می خواهیم از منابع و امكانات مالی دنیا به خوبی استفاده نماییم كه بزرگترین منبعی كه می توانیم داشته باشیم اعتماد دنیا به بانك های ماست و اعتماد مردم خودمان به بانك هایمان است، باید بتوانیم شرایط مناسب و قابل اعتمادتری را میان بانك مركزی با بانك های كشور داشته باشیم.
روحانی اظهار نمود: ما امروز در شرایطی هستیم كه بانك مركزی، دولت و دو قوه دیگر توانسته اند از یك مشكل بزرگ كه موسسات مالی غیرمجاز باشد، عبور كنند. موسساتی كه مردم را به دام می انداختند، آنها را تشویق می كردند، با سود و بهره بیشتر و از آن طرف زمانی كه كم می آوردند ناچار می شدند سود خویش را بالاتر ببرند تا جذب پول بیشتری داشته باشند اما از آن طرف بدهكاری شان به مردم بیشتر می شد.
وی عنوان كرد: این موسسات مالی و اعتباری چقدر مردم را گرفتار كردند، چقدر دولت را گرفتار كردند و چقدر وقت قوا را گرفتند و تا همین جا هم هر سه قوه دست به دست هم دادند تا بتوانند این مشكل را حل و فصل كنند.
رئیس جمهور ادامه داد: نمایندگان سه قوه كنار هم نشستند و تصمیمات عاجلی در این رابطه گرفتند. بانك مركزی رقمی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای نجات از این وضعیت اعتبار در نظر گرفته كه باید این كارها را برای مردم و آن كسانی كه بیگناه گرفتار این مسائل شدند توضیح بدهیم.
روحانی اظهار داشت: كسانی كه فریب موسسات مالی غیرمجاز را خوردند برای تامین زندگی خودشان به سمت آن موسسات رفتند اما آنها اطلاعی از پشت پرده این ماجرا نداشتند. بانك مركزی ما نباید اجازه دهد كه این مساله هیچ وقت تكرار شود و این مهم صرفا با نظارت دقیق بانك مركزی اتفاق می افتد.
وی با اشاره به اینكه زمان تاسیس موسسات مالی غیرمجاز به دهه هشتاد بازمی گردد، ادامه داد: این موسسات مربوط به دولت های یازدهم و دوازدهم نمی گردد اما بار این مساله بر دوش ما افتاد. به چه دلیل؟ به خاطر عدم شفافیت، عدم نظارت ها و به خاطر اینكه موسسات و بانك های ما پرهزینه هستند.
رئیس جمهور خاطرنشان كرد: اگر بانك مركزی مجوزی می خواهد، از دولت، مجلس یا هر جای دیگر آن را تهیه نماید چرا یك بانك در یك خیابان تعداد زیادی شعبه دارد مبنای این مساله چیست؟ در كجای دنیا چنین اتفاقی افتاده است كه اول، وسط و انتهای خیابان از یك بانك سه شعبه وجود داشته باشد؟ از كجا این همه پول را آورده اند؟ از كجا این همه ساختمان گرانقیمت آورده اند؟
روحانی با اشاره به تعدد شعب بانك ها در كشور، تصریح كرد: در كشورهای خارجی فاصله بین شعب یك بانك را باید با وسایل نقلیه عمومی طی كرد، اما در كشور ما قدم به قدم چندین شعبه بانك قرار دارد. چرا این پولها را حبس می نماییم و به گردش نمی اندازیم و با آنها شعبه و ساختمان احداث می كنیم؟
وی ادامه داد: چرا بنگاهداری در بانك های ما رواج پیدا كرده است و مبنای آن چیست؟ در دولت دوازدهم مدام به وزیر امور اقتصادی و دارایی تاكید كرده ایم كه اموال مازاد بانك ها خصوصا بانك های دولتی باید به فروش برسد.
روحانی با اشاره به اینكه بانك های خصوصی هم باید این كار را انجام دهند، تصریح كرد: منابع بانك های خصوصی هم متعلق به مردم است و باید تسهیلات عادلانه را در اختیار مردم قرار دهند. اموال بانك ها باید برای رشد اقتصادی آزاد و فعال شوند. آرزوی همه ما باید رشد و رونق اقتصادی به همراه تولید اشتغال باشد و اگر همه دست به دست هم دهیم امكان پذیر است.
رئیس جمهور با اشاره به اینكه باید تورم تك رقمی را در سال آینده داشته باشیم، اظهار داشت: رشد اقتصادی باید مناسب باشد. بر مبنای آمار مركز آمار، رشد اقتصادی شش ماهه دوم تابحال بدون نفت ۶ درصد بوده كه امیدواریم تا آخر سال جاری این رشد را حفظ نماییم.
وی اضافه كرد: باید شفافیت بانك ها در ترازنامه های مالی بیشتر شود. بخش بزرگی از پایه پولی كه در حال فشار به كشور است متعلق به بانك ها است. بانك ها هستند كه از بانك مركزی برداشت بیشتر می كنند و این برداشت سبب رشد پایه پولی می گردد كه هزاران عوارض به همراه دارد.
روحانی با تاكید بر ضرورت انضباط مالی بانك ها و وظیفه بانك مركزی در این خصوص، خاطرنشان كرد: بانك مركزی باید كاری كند تا بر اساس انضباط، بانك ها بتوانند از خط اعتباری بیشتر استفاده كنند و آنهایی كه انضباط كمتر دارند، استفاده كمتری داشته باشند.
رئیس جمهور خروج بانك ها از حالت بنگاهداری را اساس رسیدن به نقطه مطلوب در بانك داری برشمرد و تصریح كرد: بانك ها باید سرمایه منجمد خویش را در مسیر تولید به كار گیرند و در اختیار بخش های اقتتصادی كشور قرار دهند.
روحانی با اشاره به اینكه امروز شرایط سرمایه گذاری خارجی و فاینانس از گذشته بهتر شده است و بانك مركزی باید از این شرایط استفاده نماید، اظهار داشت: باید بگذاریم از این فضا استفاده گردد تا بتوانیم ظرف ۶ ماه یا یك سال بخش های خصوصی و غیر خصوصی از فاینانس ها استفاده كنند.
وی اضافه كرد: یكی از وظایف بانك مركزی روشن كردن آینده اقتصاد برای مردم است. اقدامات اخیر بانك مركزی در مورد بسته ۱۹ تایی كه تابحال ۲ یا ۳ مورد از آن اجرا شده تا آخر سال باید كامل اجرا شود.
رئیس جمهور در انتها با اشاره به اینكه از همه بانك ها میخواهیم با تمام توان برای تورم كمتر و تولید بیشتر در سال آینده آماده شوند، تصریح كرد: اگر بانك مركزی به مردم در مورد تورم و یا ارز قول بدهد، می تواند دلهره ها و اضطراب ها و ناآرامی بازار را از بین ببرد و ثبات تولید كند چراكه هرچه ثبات و آرامش بیشتر باشد میتوانیم تلاش های بیشتری را در آینده داشته باشیم.

1396/12/13
17:25:40
5.0 / 5
4744
تگهای خبر: آمار , ارز , اقتصاد , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما