آرشیو مطالب : دلار

با ۸۰ هزار تومان كاهش نسبت به دیروز؛

قیمت سکه طرح جدید ۱۴ دی ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۱۴ دی ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

ادامه روند افزایشی نرخ سکه

ادامه روند افزایشی نرخ سکه
بانك مركزی اعلام كرد؛

جزئیات نرخ رسمی 46 ارز، کاهش قیمت ۲4 ارز

جزئیات نرخ رسمی 46 ارز، کاهش قیمت ۲4 ارز
براساس اعلام بانك مركزی؛

نرخ رسمی ۲۹ ارز کم شد

نرخ رسمی ۲۹ ارز کم شد
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید
بانك مركزی اعلام كرد؛

جزییات نرخ رسمی 46 ارز

جزییات نرخ رسمی 46 ارز
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۲۰ آبان ۱4۰۰ به ۲۷ هزار و ۷۲5 تومان رسید

قیمت دلار ۲۰ آبان ۱4۰۰ به ۲۷ هزار و ۷۲5 تومان رسید
بانك مركزی اعلام كرد؛

جزئیات نرخ رسمی 46 ارز

جزئیات نرخ رسمی 46 ارز
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار 15 آبان 1400 به 27 هزار و 191 تومان رسید

قیمت دلار 15 آبان 1400 به 27 هزار و 191 تومان رسید
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۱۰ آبان ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار و ۷۱۴ تومان رسید

قیمت دلار ۱۰ آبان ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار و ۷۱۴ تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه ۹ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۹ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه 6 آبان 1400 به 11 میلیون و 770 هزار تومان رسید

قیمت سکه 6 آبان 1400 به 11 میلیون و 770 هزار تومان رسید

همکاری طالبان برای ترانزیت گاز ترکمنستان

همکاری طالبان برای ترانزیت گاز ترکمنستان
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار اول آبان ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار و ۶۹۰ تومان رسید

قیمت دلار اول آبان ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار و ۶۹۰ تومان رسید
بانك مركزی اعلام كرد؛

نرخ رسمی ۲۶ ارز افزوده شد

نرخ رسمی ۲۶ ارز افزوده شد
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید
بانك مركزی اعلام كرد؛

جزئیات نرخ رسمی 46 ارز

جزئیات نرخ رسمی 46 ارز
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه ۱۱ مهر ۱4۰۰ به ۱۱ میلیون و ۸4۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۱ مهر ۱4۰۰ به ۱۱ میلیون و ۸4۰ هزار تومان رسید

عرضه ۱۹۹ میلیون دلار در سامانه نیما طی روز جاری

عرضه ۱۹۹ میلیون دلار در سامانه نیما طی روز جاری

بروزرسانی بدهکارترین کشورهای جهان

بروزرسانی بدهکارترین کشورهای جهان
طی روز جاری انجام شد؛

معامله ۱۷۱ میلیون دلار در سامانه نیما

معامله ۱۷۱ میلیون دلار در سامانه نیما
براساس اعلام بانك مركزی؛

جزئیات نرخ رسمی 46 ارز

جزئیات نرخ رسمی 46 ارز
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه اول مهر 1400 به 11 میلیون و 750 هزار تومان رسید

قیمت سکه اول مهر 1400 به 11 میلیون و 750 هزار تومان رسید
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار و ۷۲۰ تومان رسید

قیمت دلار ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار و ۷۲۰ تومان رسید

عرضه 174 میلیون دلار در سامانه نیما طی روز جاری

عرضه 174 میلیون دلار در سامانه نیما طی روز جاری
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید
براساس اعلام بانك مركزی؛

قیمت رسمی ۲۷ ارز در نخستین روز هفته افزوده شد

قیمت رسمی ۲۷ ارز در نخستین روز هفته افزوده شد
بانك مركزی اعلام كرد؛

عرضه ۱۷۳ میلیون دلار در سامانه نیما

عرضه ۱۷۳ میلیون دلار در سامانه نیما
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۴ شهریور ۱۴۰۰ به ۲۷ هزار و ۳۳۷ تومان رسید

قیمت دلار ۴ شهریور ۱۴۰۰ به ۲۷ هزار و ۳۳۷ تومان رسید
براساس اعلام بانك مركزی؛

ارائه امروز ۳۵۵ میلیون دلار در سامانه نیما

ارائه امروز ۳۵۵ میلیون دلار در سامانه نیما
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما